Etusivu Nuoriso Nuorisotyön avustukset

Nuorisotyön avustukset

Avustusten jakamisessa huomioidaan nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat: yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Tutustu tarkemmin avustusperiaatteisiin

HUOM!

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa ja yhdenmukaistaa valtionavustustoimintaansa, jossa siirrytään viimeistään vuoden 2017 aikana sähköiseen asiointipalveluun. Palvelun käyttöä varten avustusten hakijat ja saajat tarvitsevat Katso-tunnisteen, joka on hyvä hankkia jo valmiiksi.

Verohallinnon maksuton Katso-palvelu yhdistää toisiinsa henkilön ja organisaation sekä henkilön oikeudet edustaa organisaatiota. Nimenkirjoitusoikeus tulee olla Katso-tunnisteen pääkäyttäjillä.

Ohjeet ministeriön verkkosivuillaTurvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointi

Hakuaika päättyy: 28-03-2017 16.15
Erityisavustus on tarkoitettu hankkeisiin, joilla edistetään turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista valtion vuoden 2017 talousarvion mukaisesti (momentti 29.01.53).


Avustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön

Hakuaika päättyy: 15-12-2016 16.15
Valtionavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeisiin. Avustus haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka toiminta-alueella hanke toteutetaan.


Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Hakuaika päättyy: 15-12-2016 16.15
Valtionavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustus haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka toiminta-alueella hanke toteutetaan.


Avustukset valtakunnallisten nuorisokeskusten NUOTTA -valmennukseen

Hakuaika päättyy: 05-12-2016 16.15
Avustukset valtakunnallisten nuorisokeskusten NUOTTA -valmennukseen vuonna 2017


Avustukset nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusten toimintaan

Hakuaika päättyy: 30-11-2016 16.15
Avustukset nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusten toimintaan vuonna 2017.


Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan

Hakuaika päättyy: 30-11-2016 16.15
Valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan. Avustusta voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen työpajatoiminnassa, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen. Hakemus toimitetaan oman alueen aluehallintovirastoon.


Avustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen toimintaan

Hakuaika päättyy: 15-11-2016 16.15
Valtionavustus nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen toimintaan. Avustus haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka toiminta-alueella hanke toteutetaan.


Avustukset valtakunnallisille nuorisokeskuksille

Hakuaika päättyy: 04-11-2016 16.15
Avustukset valtakunnallisten nuorisokeskusten toimintaan, investointeihin ja hankkeisiin vuodeksi 2017


Avustukset etsivään nuorisotyöhön

Hakuaika päättyy: 31-10-2016 16.15
Valtionavustukset etsivään nuorisotyöhön. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen. Hakemus toimitetaan oman alueen aluehallintovirastoon.Nuorisoalan järjestöjen toiminta-avustukset

Hakuaika päättyy: 30-09-2016 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen sekä nuorisotyötä tekevien järjestöjen vuosiavustukset. Yleisavustuksia myönnetään nuorisotoimintaan nuorisolain ja asetuksen nuorisotyöstä ja -politiikan mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustukset tulosperusteisesti. Tulosperusteita ovat toiminnan laajuus, laatu ja taloudellisuus, avustuksen tarve sekä ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys.Avustukset vihapuheen ennaltaehkäisyyn ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kuntien nuorisotyössä

Hakuaika päättyy: 16-09-2016 16.15
Avustukset ovat osa vihapuhetta ja rasismia torjuvan ja yhteiskunnallista osallisuutta edistävän ”Merkityksellinen Suomessa”- toimintaohjelman toimeenpanoa. Avustuksilla edistetään myös nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta opetus- ja kulttuuriministeriön tulostavoitteen mukaisesti.


Valtakunnalliset hankkeet turvapaikanhakijanuorten aktivoimiseksi

Hakuaika päättyy: 20-11-2015 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksia voidaan myöntää hankkeisiin, joilla tuetaan nuorten turvapaikanhakijoiden aktivoitumista järjestämällä heille vapaa-ajantoimintaa.  


Avustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon

Hakuaika päättyy: 15-12-2014 16.15

Määräraha lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 toimeenpanoon liittyvien valtakunnallisten nuorisotyöhankkeiden avustamiseksi. Avustusta voivat hakea yhdistykset, kunnat ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

TIEDOKSI: Vuoden 2015 lopussa päättyvän ohjelman puitteissa ei enää myönnetä uusia avustuksia.


Nuorisoalan valtakunnallisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämisavustukset

Nuorisoalan valtakunnallisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämisavustukset on tarkoitettu valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan kannalta merkityksellisiin hankkeisiin tai edistämään nuorten ja nuorisoalan kansainvälistymistä. Alueellisiin ja paikallisiin hankkeisiin tukea haetaan sen aluehallintoviraston (AVI) nuorisotoimelta, jonka alueella toimintaa toteutetaan.


Avustukset nuorisotilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen

Vuonna 2016 nuorisotilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen ei ole osoitettu määrärahoja.Etusivu Nuoriso Nuorisotyön avustukset