Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Nuorten työpajat

Nuorten työpajat

Työpaja on yhteisö, jossa työnteon, tekemällä oppimisen ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön arjenhallintataitoja sekä kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Työpajojen menetelmiksi ovat vakiintuneet työ- ja yksilövalmennus. Työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja työelämässä tarvittavaa osaamista ja yleisiä työelämätaitoja, kun taas yksilövalmennuksella tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallinnan kehittymistä. Nuorisotyön kannalta työpajat ovat nuorille hyviä paikkoja elämäntaitojen kehittämiseen, aikuistumiseen, yhteisölliseen kasvuun ja työssä oppimiseen.

Nykyaikainen työpajatoiminta asemoituu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palveluiden ja nuorisotyön sekä avointen koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon. Työpajatoiminnan rahoitus on monikanavaista ja se koostuu mm. valtionavusta, toiminnan ylläpitäjän rahoitusosuudesta, hankerahoituksesta, valmennuspalveluiden tuloista sekä mahdollisista työtoiminnan tuotoista. Nuorten työpajatoiminnan sisällöllinen kehittäminen kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriössä nuorisoyksikön toimialaan. Ministeriö on siirtänyt nuorten työpajatoiminnan kehittämishankkeiden pajakohtaisen päätöksenteon, kuten avustamisen, AVI:en nuorisotoimiin.

 Ajankohtaista

Työpajatoimintaan osallistui vuonna 2015 yhteensä 25 449 valmentautujaa, joista 14 733 eli 58% oli alle 29-vuotiaita nuoria. Nuorten valmentautujien määrä oli hieman suurempi kuin edeltävänä vuonna (14 200). Valmentautujien kokonaismäärä oli hieman kasvanut. Työpajojen henkilöstö oli toimintavuoden aikana yhteensä 1 858 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien määrä on hieman vähennyt edellisvuosiin verrattuna.

 

Lisätiedot

Sähköpostilla: merja.hilpinen@minedu.fi

Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Nuorten työpajat