Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Tieto- ja neuvontapalvelut

Tieto- ja neuvontapalvelut

Nuorisolain mukaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat osa kunnan nuorisotyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kaikki nuoret ovat tieto- ja neuvontapalvelujen piirissä. Tällä hetkellä niiden kattavuus on n. 70% kunnista.

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä annetaan laadukasta, luotettavaa ja maksutonta ohjausta erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kautta tuetaan nuorten kehitystä ja vahvistetaan heidän osallisuutta ja elämänhallintaa. Keskeistä on nuorten osallistuminen työn sisältöjen kehittämiseen sekä monialainen yhteistyö.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinointi on delegoitu Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatille, joka vuodesta 2010 on toiminut osana valtakunnallista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta. Koordinaatti tarjoaa tieto- ja neuvontatyön tekijöille tuki- ja koulutuspalveluita. Lisäksi Koordinaatti vastaa  Nuortenideat.fi-verkkovaikuttamispalvelun-verkkodemokratiapalvelun koordinoinnista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa kuntien ja järjestöjen nuorten tieto- ja neuvontapalveluita sekä verkkomedioita koskevia hankkeita vuosittaisella määrärahalla.

Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Tieto- ja neuvontapalvelut