Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimus on nuorisoon (12–28-vuotiaat) kohdistuvaa monitieteellistä tutkimusta, joka kohdentuu ensisijaisesti nuorisotyötä sekä -politiikkaa palvelevaan tutkimukseen.  
 
Nuorisotutkimuksessa painottuvat muun muassa nuorisokulttuurien tutkimus, kulutustutkimus, syrjäytymisen, etnisten suhteiden sekä koulutuksen ja nuorisotyön laadun tutkimus.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotoimen vastuualue tukee soveltavaa nuorisotyötä, -toimintaa ja -politiikkaa palvelevaa tutkimusta. Nuorisoa koskevaa perustutkimusta tehdään yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa, ja se kuuluu muiden tukien piiriin.
 
Nuorisotutkimus on organisoitu nuorisotutkimusverkoston kautta, joka on Nuorisotutkimusseuran osana toimiva tutkijayhteisö.
 
Nuorisotutkimusseura on itsenäinen ja riippumaton nuorisotutkijoiden järjestö, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Nuorisotutkimusseura kehittää nuorisotutkijoiden, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen sekä nuorten kanssa työskentelevien ammattiryhmien välistä kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa.

Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Nuorisotutkimus