Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Nuorisojärjestöt

Nuorisojärjestöt

Nuoret toimivat mm. nuoriso- ja liikuntajärjestöissä, seurakunnissa, koulujen ja oppilaitosten harrasteryhmissä sekä vapaamuotoisissa ryhmissä kuntien nuorisotiloissa.

Valtio luo edellytyksiä nuorisojärjestöjen toiminnalle, mutta se ei puutu toiminnan sisältöön Kunnat huolehtivat järjestöjen paikallisista toimintaedellytyksistä. Paikallistason järjestöt saavat taloudellista tukea kunnilta, jotka tukevat nuorisojärjestöjä myös esimerkiksi tila- ja välinelainauksin sekä koulutustuella.

Valtakunnalliset nuorisojärjestöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa nuorisojärjestöjen valtakunnallista toimintaa valtion talousarviosta myönnettävällä yleisavustuksella niiden oman toiminta-ajatuksen ja toimintasuunnitelman perusteella.

Valtakunnalliset nuorisojärjestöt sekä mm. näiden avustamisen perusteet määritellään nuorisolaissa- ja asetuksessa. Valtakunnallisiksi nuorisojärjestöiksi voidaan hyväksyä rekisteröityä järjestöjä, joka toteuttaa nuorisolain tarkoitusta ja lähtökohtia ja jonka toiminta-alueena on koko maa

Valtionavun piiriin kuuluvia valtakunnallisia järjestöjä ovat:

  • poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt
  • nuorison etujärjestöt
  • nuorison kulttuuri- ja harrastusjärjestöt
  • uskonnolliset nuorisojärjestöt
  • lapsijärjestöt
  • nuorisotyön palvelujärjestöt
  • muut nuorisotyötä tekevät järjestöt.

Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Nuorisojärjestöt