Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Kehittämis- ja palvelukeskukset

Nuorisotyön valtakunnalliset kehittämis- ja palvelukeskukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 13 toimijaa nuorisotyön valtakunnallisiksi kehittämis- ja palvelukeskuksiksi, jotka kehittävät alallaan nuorisotyötä. Keskukset muodostavat nuorisotyön valtakunnallisen kehittämis- ja palvelurakenneverkoston.

Ministeriö tukee palvelu- ja kehittämiskeskuksia toiminta-avustuksilla. Tehtävistä sovitaan vuosittain tuloskeskusteluissa.

Kehittämistyön tulee olla luonteeltaan valtakunnallista ja keskuksella on oltava siihen osaamista ja riittävät resurssit.

Kehittämis- ja palvelukeskukset:

 1. Allianssi – Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry / Helsinki 
 2. Avartti säätiö / Helsinki ja Jyväskylä
 3. Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus / Oulun kaupungin nuorisopalvelut
 4. Lasten ja nuorten taidekeskus -säätiö / Hyvinkää  
 5. Nuoperi – Nuorisotyön perinnekeskus / Turun yliopisto
 6. Nuori kulttuuri säätiö / Helsinki
 7. Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura ry / Helsinki 
 8. Preventiimi – valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus / Humak Oy
 9. Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry / Helsinki
 10. Sorin Sirkus ry / Tampere
 11. TPY – Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry / Helsinki
 12. Ung Info – ruotsinkielinen nuorisotiedotuskeskus, Föreningen Luckan rf / Helsinki
 13. Verke – verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus  / Helsingin nuorisoasiainkeskus

Valtakunnallista palvelu- ja kehittämistoimintaa hoitavat lisäksi nuorisolain perusteella tuetut valtakunnalliset nuorisotyön palvelujärjestöt sekä aluehallinnon nuorisotoimet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa.

Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Kehittämis- ja palvelukeskukset