Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjausta, ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Etsivän nuorisotyön ydinelementtejä ovat kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja luottamus. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut etsivää nuorisotyötä vuodesta 2008 lähtien.

Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (2006/72). Lain mukaan etsivä nuorisotyö, kuten muukin nuorisotyö ja -politiikka, kuuluu kunnan tehtäviin. Laissa säädetään myös tietojen luovuttamisesta etsivää nuorisotyötä varten sekä etsivää nuorisotyötä varten luovutettujen tietojen käsittelystä.


Ajankohtaista

Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Etsivä nuorisotyön pääkohderyhmät ovat 16–20-vuotiaat ja 21–25-vuotiaat. Vuonna 2015 etsivän nuorisotyön tavoittamista nuorista noin 90 % oli iältään 16–25-vuotiaita. Etsivän nuorisotyön piirissä on enemmän miehiä kuin naisia kaikissa ikäryhmissä, mutta alle 20-vuotiaiden ikäryhmissä sukupuolet jakautuvat tasaisemmin.

Vuonna 2015 tavoitti noin 18 900 nuorta, etsivinä nuorisotyöntekijöinä työskenteli 555 nuorisotyöntekijää.

Etsivän nuorisotyön raportit ja kartta-aineistot

Etsivä nuorisotyö 2015 - valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn tulokset (PDF)

Etsivän nuorisotyön kattavuus 2015, kartta (JGP)

Etsivä nuorisotyö 2014, raportti (PDF)

Etsivä nuorisotyön kattavuus 2014, kartta (PDF)

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti (PDF)

Etsivä nuorisotyön kattavuus 2013, kartta (PDF)

Etsivän nuorisotyön tilastoraportti vuoden 2012 toiminnasta (PDF)

Etsivän nuorisotyön tilastoraportti vuoden 2011 toiminnasta (PDF) 27.2.2013

Valtion avustuksella tuetun etsivän nuorisotyön kattavuus kunnittain v. 2011 kartta (PDF) 16.5.2011

Etsivän nuorisotyön tilastoraportti vuoden 2009 toiminnasta (PDF) 6.10.2010

Raportti 2/2008 nuorten työpajatoimintaan liittyvästä etsivästä työstä (pdf) 16.7.2009

Raportti 1/2008 nuorten työpajatoimintaan liittyvästä etsivästä työstä (pdf) 21.1.2009Lisätiedot

Sähköpostilla: georghenrik.wrede@minedu.fi tai merja.hilpinen@minedu.fi

Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Etsivä nuorisotyö