Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Ennaltaehkäisevä päihde- ja huumetyö

Ehkäisevä päihdetyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ehkäisevää päihdetyötä. Tärkeitä toimijoita ovat Preventiimi ja Avartti.

Huumeiden käytön ennaltaehkäisy on mukana muussakin nuorisotoiminnassa, kuten nuorten työpajoissa ja iltapäiväkerhoissa. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan nuorten elämäntapavalintoihin liittyviä valistus- ja kasvatusprojekteja.

Nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn pyritään seuraavin toimin:

  • Nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä tekeviä järjestöjä tuetaan niiden päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevissä toimissa.
  • Valtakunnallisia nuorisokeskuksia ohjeistetaan nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn.
  • Ennaltaehkäisevä huumetyö laajennetaan ehkäiseväksi päihdetyöksi, erityisesti nuorten työpajoilla ja muussa erityisnuorisotyössä, jonne mm. koulutetaan alan osaajia.
  • Suositaan ja tuetaan alkoholittomia vaihtoehtoja nuorten harrastuksissa, esimerkkinä päihteettömät nettikahvilat. Toimintaan myönnetään harkinnanvaraisia avustuksia kunnille ja järjestöille.
  • Nuorisotutkimusta suunnataan päihteiden käytön ehkäisyyn, ja tutkimustuloksia käytetään tehokkaasti hyväksi.

Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Ennaltaehkäisevä päihde- ja huumetyö