Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Aluehallintovirastojen nuorisotoimi

Aluehallintovirastojen nuorisotoimi

Nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta alueellisesti vastaavat aluehallintovirastot opetusministeriön ohjauksessa. Tehtävät liittyvät nuorten työhön (esim. nuorten työpajat), toimeentuloon, asumiseen, koulutukseen, terveyteen sekä harrastus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan.

Aluehallintovirastojen tehtäviä ovat mm. nuorten elinolojen parantaminen, nuorten sosiaalisen kasvun tukeminen, peruspalvelujen vaikuttavuuden arviointi ja seuranta sekä kansainvälisen toiminnan edistäminen.

Aluehallintovirastot arvioivat vuosittain nuorten työpajatoimintaa ja koululaisten iltapäivätoimintaa osana nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävää työtä. Joka toinen vuosi arvioidaan nuorten elinoloja ja kunnallisen nuorisotyön tilaa sekä valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia alueellisen tasa-arvon ja laadun näkökulmista.

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävät hoidetaan yhteistyössä alueen kuntien, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen, nuorisotyön piirijärjestöjen, opetus- ja kulttuuriministeriön, aluehallintovirastojen, maakunnan liittojen, ELY-keskusten muiden vastuualueiden sekä kanssa.

Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Aluehallintovirastojen nuorisotoimi