Etusivu Nuoriso Nuorisotyö

Nuorisotyön kohteet ja rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa tukea valtion nuorisomäärärahoista mm.

  • nuorisotyötä tekeville kansalaisjärjestöille
  • kuntien nuorisotoimintaan
  • nuorten kulttuuritoimintaan
  • nuorten työpajatoimintaan
  • etsivään nuorisotyöhön
  • valtakunnallisille nuorisokeskuksille
  • lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisille kehittämishankkeille
  • nuorisotutkimukseen
  • kansainväliseen yhteistyöhön

Nuorisomäärärahat osoitetaan pääosin veikkaus- ja raha-arpajaispelien voittovaroista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erillisillä määrärahoilla ajankohtaisia hankkeita: varoilla on tuettu mm. syrjäytymisen ehkäisyä, mediakasvatuksen kehittämistä ja kansainvälisiä hankkeita.

Hankerahoitusta voidaan myöntää myös järjestöille ja yhteisöille, jotka eivät saa säännöllistä toiminta-avustusta. Nuorten uusien toimintamuotojen kehittäminen on ollut erityisesti näiden avustusten kohteina.

Rahoitusta valtionosuuksina ja avustuksina

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kuntien nuorisotyötä laskennallisilla valtionosuuksilla, jotka määräytyvät kunnassa asuvien alle 29-vuotiaiden lukumäärän mukaisesti. Kunnat päättävät itse nuorisotyöhön käytettävistä varoista. Valtionosuus kattaa noin 4 prosenttia kuntien nuorisotoimen kokonaismenoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee myös kuntien tai muiden yhteisöjen nuorisotilojen peruskorjaamista ja varustamista.

Kunnille myönnetään lisäksi kohdennettuja valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan, kunnan omistamiin valtakunnallisiin nuorisokeskuksiin, nuorison tieto- ja neuvontapalveluihin sekä valtakunnallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa osan valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön valtakunnallisten palvelujärjestöjen menoista myöntämällä niille vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia lakiin perustuen.

Järjestöjen vuosiavustukset myönnetään tulosperusteisesti. Valtionavustuksista päätettäessä otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, määrä ja taloudellisuus. Esityksen rahanjaosta ministeriölle tekee valtioneuvoston nimeämä arviointi- ja avustustoimikunta. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää avustuksista.

Valtakunnallisilla nuorisokeskuksilla tarkoitetaan kuntien, nuorisojärjestöjen, nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja muiden yhteisöjen omistamia keskuksia, jotka opetusministeriö hyväksyy avustettaviksi. Keskuksille myönnetään sekä toiminta- että investointiavustuksia. Keskukset toteuttavat toiminnassaan nuorisolain tarkoitusta ja lähtökohtia.

Kehittämiskohteina mm. työpajatoiminta ja uudet toimintamuodot

Tämän hallituskauden aikana nuorisotakuu on priorisoitu kehittämiskohde. Nuorisotakuusta löydät enemmän tietoja nuorisotakuu sivustolta: www.nuorisotakuu.fi
Nuorisopolitiikassa kohdennetaan voimavaroja eteenkin etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kehittämiseen ja levittämiseen hallitusohjelman mukaisesti. Nuorten työpajatoiminnan sisällöllinen kehittäminen kuuluu opetusministeriössä nuorisoyksikön toimialaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on siirtänyt nuorten työpajatoiminnan kehittämishankkeiden pajakohtaisen päätöksenteon mm. avustusten osalta Aluehallintovirastoille.

Nuorisotutkimus ja nuorisotyön kehittäminen

Nuorisotutkimuksen rahoitus kohdennetaan nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyvään nuorisotutkimukseen. Nuorisotutkimuksen avulla seurataan nuorten hyvinvointia, asenteita ja asemaa.

Etusivu Nuoriso Nuorisotyö