Etusivu Nuoriso Nuorisopolitiikka Nuorten elinolojen seuranta

Nuorten elinolojen seuranta

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora vastaa nuorisolain (72/2006) mukaisesti ajankohtaisen tiedon tuottamisesta nuorista ja heidän elinoloistaan. Tehtäväänsä Nuora toteuttaa esimerkiksi julkaisemalla erilaisia tutkimuksia nuorten elinoloista sekä kokoamalla yhteen nuoria koskevaa tilastotietoa nuorten hyvinvointi-indikaattoreiksi.

Nuorisoasiain neuvottelukunta julkaisee Nuorisotutkimusverkoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa Nuorten elinolot -vuosikirjoja. Vuosikirjat koostuvat nuorten elinoloja kuvaavasta tilasto-osuudesta sekä asiantuntija-artikkeleista. Nuorten elinolot -vuosikirja julkaistaan joka toinen vuosi.

Yhdessä Nuorisotutkimusverkoston kanssa Nuora julkaisee myös Nuorten vapaa-aikatutkimusta, jossa kerätään tietoa nuorten vapaa-ajanviettotavoista, harrastuksista ja sosiaalisesta kanssakäymisestä kavereiden kanssa.

Nuorisobarometri kertoo nuorison asenteista ja arvoista

Nuora seuraa myös nuorten asenteita, arvoja, tulevaisuuden odotuksia ja suhtautumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tiedot julkaistaan vuosittain Nuorisobarometri-julkaisuna.

Etusivu Nuoriso Nuorisopolitiikka Nuorten elinolojen seuranta