Etusivu Nuoriso Nuorisopolitiikka Kehittämisohjelma 2007-2011

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-2011

Valtioneuvoston päätöksellä hyväksyttävä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma laaditaan neljän vuoden välein. Se sisältää valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteet sekä suuntaviivat ELY-keskusten ja kuntien lapsi- ja nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle.

Ohjelman valmistelusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Kehittämisohjelman toteuttamiseen varattavasta rahoituksesta vastaavat ohjelman valmisteluun osallistuneet ministeriöt toimialojensa toiminta- ja taloussuunnitelmissa sekä talousarvioissa. Kukin ministeriö vastaa omalla toimialueellaan kehittämisohjelman resurssoinnista ja toimeenpanosta.

Vuonna 2011 toteutettiin Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007-2011 arviointi.

Kehittämisohjelmaan liittyviä tiedotteita:

Etusivu Nuoriso Nuorisopolitiikka Kehittämisohjelma 2007-2011