Etusivu Nuoriso Nuorisopolitiikka Hallinto ja toimijat

Hallinto ja toimijat

Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat valtio ja kunnat, jotka pyrkivät nuorisotyöllä parantamaan nuorten elinoloja ja luomaan edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle.

Nuorisotyö kuuluu opetus- ja kulttuuriministerin toimialaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston nuorisotoimen vastuualue valmistelee nuorisotyöhön liittyviä asioita ja vastaa mm. nuorisotyön valtakunnallisista kehittämissuunnitelmista ja nuorisopoliittisesta koordinaatiosta valtionhallinnossa.

Ministeriö tukee valtionosuuksin kuntien nuorisotyötä sekä tulosohjaa ja tukee alueellista nuorisotyötä.

Ministeriö tukee avustuksin valtakunnallisia nuorisojärjestöjä, niiden piirijärjestöjä, nuorisotyön palvelujärjestöjä sekä nuorisotyötä tekeviä järjestöjä, valtakunnallisia nuorisokeskuksia, nuorten työpajatoimintaa, kansainvälistä nuorisoyhteistyötä, etsivää nuorisotyötä sekä nuorten uusien toimintamuotojen kehittämistä.

Ministeriön asiantuntijaeliminä toimivat valtion nuorisoneuvosto ja nuorisojärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunta, joka laatii ministeriölle ehdotuksen valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen valtionavuista.

Alueellinen ja paikallinen nuorisotyö

Alueellinen nuorisotoimi sijoittuu aluehallintovirastoihin (AVI). Nuorisotoimen tehtävät on keskitetty kuuteen AVIin. Nämä ovat Lapin, Pohjois-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen ja Etelä-Suomen aluehallintovirastot. Opetus- ja kulttuuriministeriö tulosohjaa ja resurssoi aluellista nuorisotyötä.

Aluehallintovirastot hoitavat nuorisotoimien harkinnanvaraiset valtionavustuspäätökset etsivään nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan, lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmatyöhön sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Lisäksi ne vastaavat lapsi- ja nuorisopolitiikan (LANUKE) alueellisesta koordinaatiosta.

Paikallisesti nuorisotyöstä vastaavat kunnat, joiden työtä opetus- ja kulttuuriministeriö tukee laskennallisilla valtionosuuksilla. Kunnat päättävät itse nuorisotyöhön käytettävistä varoista.

Kunnat huolehtivat nuorten paikallisyhdistysten ja toimintaryhmien avustamisesta, nuorisotilojen ylläpidosta sekä erityisnuorisotyöstä. Nuorisotyön toteuttamisesta kunnat vastaavat yhdessä nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien yhteisöjen kanssa.

Kunnassa nuorisotyön asiat käsitellään itsenäisissä nuorisolautakunnissa tai yhdistelmälautakunnissa. Nuorisovaltuustoja ja muita nuorten vaikuttajaryhmiä on noin 180 kunnassa.

Etusivu Nuoriso Nuorisopolitiikka Hallinto ja toimijat