Etusivu Nuoriso Nuorisopolitiikka

Nuorisopolitiikka

Nuorisotyön ja -politiikan tavoitteena on

  • tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä
  • edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista
  • sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisopoliittisten toimien yhteensovittamiseksi valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi kehittämisohjelman, jossa esitetään valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet ja edistetään ohjelmatyötä valtion aluehallinnossa ja kunnissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa ja kehittää nuorisopolitiikkaa

  • lainsäädännöllä
  • tutkimusten ja selvitysten välityksellä
  • nuorisolle ohjatuilla budjetti- ja veikkausvoittovaroilla.

Etusivu Nuoriso Nuorisopolitiikka