Etusivu Nuoriso Lait ja säädökset

Lait ja säädökset

Sivulle on koottu lista keskeisistä nuorisoa koskevista laeista ja asetuksista. Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä.
 
Ajan tasalle toimitettujen säädösten tietokanta sisältää päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään.
 
Hyväksytyt lait, jotka eivät vielä ole voimassa, julkaistaan säädöstietopankin sähköisessä säädöskokoelmassa.
 
Tietokannasta voi hakea myös säädöskäännöksiä sekä mm. opetus- ja kulttuuriministeriön antamia määräyksiä ja ohjeita.

Nuorisoa koskevia lakeja ja asetuksia

Nuorisolaki (1285/2016)

Laissa säädetään nuorisotyön ja -toiminnan edistämisestä ja nuorisopolitiikasta sekä niihin liittyvästä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä sekä valtionrahoituksesta.

Aiempi nuorisolaki (72/2006)

Lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa kasvu- ja elinoloja. Alla epäviralliset käännökset saameksi. Ne eivät sisällä vuoden 2011 uudistuksia etsivästä nuorisotyöstä. 

Inarinsaameksi
Koltansaameksi
Pohjoissaameksi

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä- ja politiikasta (103/2006)

Asetuksessa säädetään mm. nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta ja valtionavustukseen oikeutetuista valtakunnallista nuorisojärjestöistä ja nuorisotyön palvelujärjestöistä.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998)

Laissa on säännöksiä mm. kuntien valtionosuuksista.

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) 
 

Valtionavustuslaki (688/2001)
Laissa säädetään mm. harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntämisestä ja valtionavustusten käytöstä.
 
Laki aluehallintovirastoista  (896/2009)

Yhdistyslaki (503/1989)
Laissa säädetään mm. yhdistyksen perustamisesta ja säännöistä.
Etusivu Nuoriso Lait ja säädökset