Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Kunniamerkkiesitykset

Kunniamerkit

Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen Leijonan (SL) ritarikunnat antavat vuosittain kunniamerkkejä kotimaisille siviilihenkilöille itsenäisyyspäivänä 6.12. ministeriöiden tekemien esitysten perusteella.
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien internetsivuilla (www.ritarikunnat.fi)  on lisää tietoa kunniamerkeistä

Ehdotukset on lähetettävä niille ministeriöille, joiden alaisuuteen asianomaisen ansioitunut toiminta kuuluu. Peruskoulun opettajat ja papit eivät kaikki ammattinsa perusteella kuulu opetus- ja kulttuuriministeriölle, vaan esimerkiksi raittiustyössä ansioituneet kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle ja kunnalliselämässä ansioituneet valtiovarainministeriölle.

Ehdotukset on eräissä tapauksissa syytä toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle keskusvirastojen kautta. Pappien ja muiden kirkollisten toimihenkilöiden ehdotukset toimitetaan Kirkkohallituksen kautta. Opetusalan henkilöstön ehdotukset toimitetaan aluehallintovirastoille, jotka toimittavat ne edelleen Opetushallitukseen. Opetustoimi sisältää myös ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä varhaiskasvatuksen. Kuntien nuoriso-, liikunta-, museo-, kirjasto- ja kulttuuritoiminnan ehdotukset toimitetaan aluehallintovirastojen kautta.

Ehdotukset kunniamerkeistä ministeriöön elokuun alkuun mennessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisten virastojen ja laitosten on toimitettava 6.12.2016 annettavia kunniamerkkejä koskevat ehdotuksensa ministeriölle viimeistään 1.8.2016. Ehdotusten mukaan on liitettävä saatekirje ja nämä tulee toimittaa ministeriöön yhtenä kappaleena.

Ehdotukset on tehtävä lomakkeelle, joka löytyy ritarikuntien internetsivuilla: Lomake ja täyttöohje

Ritarikunnat määrittävät ministeriöille kiintiöt, jotka on annettu erikseen ritarimerkeille, ansioristeille ja SVR:n mitaleille. Ministeriöt eivät saa ylittää omaa kiintiötään, ja tästä syystä ministeriössä joudutaan vuosittain karsimaan osa ehdotuksista.

Luettelo 6.12. annettavista kunniamerkeistä julkaistaan kolme arkipäivää ennen itsenäisyyspäivää ritarikuntien internetsivuilla (www.ritarikunnat.fi).  Kaikki annetut kunniamerkit, kunniakirjat ja kanto-ohjeet toimitetaan postitse ehdotuksen tehneille tahoille viimeistään tammikuun aikana. Merkit lähetetään ministeriöstä sille taholle, josta ehdotus ministeriöön tuli. Poikkeuksena ovat henkilöt, jotka ovat saaneet kutsun itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle, sekä Pro Finlandia -mitalin saajat. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle kutsutut voivat noutaa merkkinsä Ritarikuntien kansliasta. Pro Finlandia –mitalin saaneille opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää luovutustilaisuuden.

Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Kunniamerkkiesitykset