Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Ministeriön historia

Ministeriön historia

Suomeen luotiin oma keskushallinto 2.10.1809, kun hallituskonselji aloitti toimintansa. Konselji oli Suomen suuriruhtinaskunnan ylin hallintoelin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on Suomen vanhimpia ministeriöitä; se aloitti toimintansa autonomian ajan alussa vuonna 1809 keisarillisen Suomen senaatin kirkollistoimituskuntana. Kirkollistoimituskunnan ensimmäinen virkamies oli Henrik Reinhold Bäck.

Suomen itsenäistymisvaiheessa 1917 toimituskunnan nimi muutettiin kirkollis- ja opetusasiain toimituskunnaksi. Vuonna 1918 senaatista tehtiin valtioneuvosto ja toimituskunnista ministeriöitä, jolloin nimi muuttui kirkollis- ja opetusasiainministeriöksi. Vuonna 1922 nimi lyheni opetusministeriöksi.

Ministeriön 200-vuotisen toiminnan kunniaksi nimi muutettiin 1.5.2010 opetus- ja kulttuuriministeriöksi, jotta se vastaisi paremmin ministeriön nykyistä tehtäväkenttää ja toimintaa.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.  Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-,  kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Myös kirkollisasiat kuuluvat edelleen ministeriön toimialaan.  

Poimintoja vuosien varrelta

 • Ylioppilastutkinnon synty 1852
 • Taiteilijoille tunnustuspalkintoja vuodesta 1865
 • Kansakouluasetus 1866
 • Kouluhallitus perustettiin 1869
 • Naisille opinto-oikeus yliopistoissa 1901
 • Tieteen ja taiteen asiantuntijalautakunnat aloittivat 1918
 • Valtion urheilulautakunta perustettiin 1920
 • Oppivelvollisuuslaki 1921
 • Uskonnonvapauslaki 1922
 • Yliopistolaki 1923
 • Ensimmäinen maakunta-arkisto Hämeenlinnaan 1927
 • Kansankirjastolaki 1929
 • Veikkaus perustettiin 1940
 • Suomen Akatemia perustettiin 1947 
 • Maksuton kouluruokailu ensimmäisenä maana maailmassa 1948
 • Tiede, taide ja nuorisotyö veikkausvoittovarojen saajiksi 1953
 • Kirjastolaki 1962
 • Ammattikasvatushallitus perustettiin 1966
 • Taiteen keskustoimikunta perustettiin 1968
 • Viisipäiväiseen kouluviikkoon 1971
 • Peruskoulu-uudistus 1972 - 1977
 • Nuorisolautakuntalaki 1972
 • Liikuntalaki 1979
 • Keskiasteen koulu-uudistus 1982 -1988
 • Ensimmäiset naispapit vihittiin 1988
 • Kouluhallitus ja Ammattikasvatushallitus yhdistyivät Opetushallitukseksi 1991
 • Vakinaiset ammattikorkeakoulut aloittivat 1996
 • Esiopetusuudistus 2001
 • Yliopistouudistus 2010

Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Ministeriön historia