Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Hallinnonala Virastot, laitokset ja yhtiöt

Toimialan virastot, laitokset ja yhtiöt

Linkkilistaan on koottu aakkosjärjestyksessä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan virastoja, laitoksia ja yhtiöitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ulkopuoliset linkit aukeavat uuteen selainikkunaan

Ammattikorkeakoulut  

Ammattikorkeakoulut ovat pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joissa suoritettavat tutkinnot ovat ammatillispainotteisia korkeakoulututkintoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla ammattikorkeakouluja on 24. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Högskolan på Åland ja sisäministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu.

Arkistolaitos

Arkistolaitokseen kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Kansallisarkisto sekä sen alaisina maakunta-arkistot.

Celia - Näkövammaisten kirjasto

Näkövammaisten kirjasto tuottaa ja tarjoaa käyttöön mm. äänikirjoja, pistekirjoja, elektronisia kirjoja ja kohokuvia sekä näkövammaisten koululaisten ja opiskelijoiden tarvitsemat oppikirjoja. Kirjasto toimii ääni- ja pistekirjapalveluiden asiantuntijakeskuksena.

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

CSC on valtion omistama tieteen tietotekniikan keskus, joka tarjoaa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille tietoteknistä tukea ja resursseja: mallinnus- ja laskentapalveluja sekä informaatiopalveluja. CSC ylläpitää mm. Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen Funet-tietoverkkoa.

Hevosopisto Oy

Hevosopisto Oy on valtion osakkuusyhtiö, joka ylläpitää Ypäjän hevosopistoa.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA vuosina 2008-2013, Suomen elokuva-arkisto vuosina 1957-2007) ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (entinen Valtion elokuvatarkastamo) ovat vuoden vaihteessa yhdistyneet Kansalliseksi audiovisuaaliseksi instituutiksi.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Arviointikeskuksen tehtävänä on tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten.

Kotimaisten kielten keskus

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on valtakunnallinen kielen asiantuntijalaitos. Keskuksen tehtävänä on suomen ja ruotsin kielten huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. Keskuksen tehtävänä on lisäksi koordinoida saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen kielten huoltoa.

Museovirasto

Museovirasto on kulttuuri- ja tutkimuslaitos sekä suojeluviranomainen, joka vastaa muinaisjäännösten, rakennusperinnön, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta. Suomen kansallismuseo toimii valtakunnallisena kulttuurihistorian museona ja vastaa Museoviraston muiden museoiden toiminnasta.

Opetushallitus

Opetushallitus vastaa esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön (mm. kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot) sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Akatemia rahoittaa pääasiassa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävää perustutkimusta.

Suomenlinnan hoitokunta

Suomenlinnan hoitokunta kunnostaa, ylläpitää ja kehittää Suomenlinnaa. Hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen itsenäinen virasto.

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus jatkaa vuonna 1968 perustetun Taiteen keskustoimikunnan toimintaa. Keskuksen tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Keskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena asiantuntijavirastona.

Valtion aluehallinto: Aluehallintovirastot (AVI) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)

Valtion aluehallinnossa hoidetaan sivistystoimeen liittyen oikeusturvatehtäviä, peruspalveluiden arviointia sekä oppilaitosrakentamiseen, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiin, ammatillinen koulutukseen ja aikuiskoulutukseen liittyviä tehtäviä. Alueellisia tehtäviä liittyy myös yhteishakuun, kirjastorakentamiseen, nuorisotoimeen ja liikuntaan sekä EU-rakennerahastoihin.

Suomen Kansallisgalleria

Suomen Kansallisgallerian muodostavat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma, Sinebrychoffin taidemuseo ja Kuvataiteen keskusarkisto. Laitoksen tukitoimintoja hoitavat mm. konservointilaitos ja taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehys.

Varastokirjasto

Varastokirjasto ottaa vastaan ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa.

Yliopistot ja korkeakoulut

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla toimii 14 yliopistoa, joista kaksi on yksityisoikeudellisia säätiöitä. Maanpuolustuskorkeakoulu on puolustusministeriön alaisuudessa toimiva korkeakoulu, joka antaa sotilasalan ylintä koulutusta.

Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Hallinnonala Virastot, laitokset ja yhtiöt