Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Hallinnonala Virka- ja työehtosopimukset

OKM:n hallinnonalan virka- ja työehtosopimukset

Tälle sivulle on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Tiedot on ryhmitelty valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti.

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sen hallinnonalan (siltä osin kuin ministeriö toimii neuvotteluviranomaisena) voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.
Asiakirjoja ei saa julkaista ilman opetus- ja kulttuuriministeriön lupaa.


Opetus- ja kulttuuriministeriö (VES 290151)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus
Sopijapuolet: opetus- ja kulttuuriministeriö sekä JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspäivä: 05.12.2003
Voimassaolo: 01.10.2003 – 15.02.2005 (jatkuva)

Hallinnonalankohtainen tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista
Sopijapuolet: opetusministeriö sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja VAL ry (hallinnonalan virkamiesyhdistykset)
Allekirjoituspäivä: 31.03.2004
Voimassaolo: 01.03.2004 – 15.02.2005 (jatkuva)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus lomarahan maksuajankohdan siirtämisestä
Sopijapuolet: opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry
Allekirjoituspäivä: 01.06.2005
Voimassaolo: 01.06.2005 – 30.09.2007 (jatkuva)


Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten palkkausjärjestelmästä 5.12.2003 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja 
Allekirjoituspäivä: 05.12.2003
Voimassaolo: 01.10.2003 – 15.02.2005 (jatkuva)

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano- ja neuvottelumääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 23.01.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja tiede- ja kulttuurialan virastojen tarkentavien virkaehtosopimusten muuttamisesta 1.4.2014 alkaen omiksi virastokohtaisiksi sopimuksiksi
Allekirjoituspäivä: 22.01.2015
Voimassaolo: 01.04.2014 –

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano ja neuvottelumääräyksiin sekä 1.9.2015 antamiin sopimuskauden 2014–2017 toisen jakson palkkaratkaisun toimeenpanomääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 26.10.2015
Voimassaolo: 01.02.2016 – 31.01.2017


Kotimaisten kielten keskus (VES 298852 ja TES 298802)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virka- ja työehtosopimus lomarahan maksuajankohdan siirtämisestä
Sopijapuolet: Kotimaisten kielten keskus, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Allekirjoituspäivä: 18.04.2014
Voimassaolo: 01.05.2016-30.09.2016 (jatkuva)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virka- ja työehtosopimus
Sopijapuolet: Kotimaisten kielten keskus, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioista (liite sopimukseen)
Sopijapuolet: Kotimaisten kielten keskus, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Kotimaisten kielten keskuksen työehtosopimus sopimuskaudeksi 1.4.2014 – 31.1.2017
Sopijapuolet: Kotimaisten kielten keskus sekä Juko ry
Allekirjoituspäivä: 20.01.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano- ja neuvottelumääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 20.01.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano ja neuvottelumääräyksiin sekä 1.9.2015 antamiin sopimuskauden 2014–2017 toisen jakson palkkaratkaisun toimeenpanomääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 21.10.2015
Voimassaolo: 01.02.2016 – 31.01.2017
Ylioppilastutkintolautakunta (VES 294151)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmän muuttamisesta sekä lomarahan maksuajankohdan muuttamisesta
Sopijapuolet:  Ylioppilastutkintolautakunta, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspäivä: 20.04.2016
Voimassaolo: 01.05.2016-31.01.2017 (jatkuva)


Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiestoiminnan järjestämisestä
Sopijapuolet: ylioppilastutkintolautakunta sekä AKAVA-JS ry ja Valtion virkamiesyhdistys ry
Allekirjoituspäivä: 07.03.2002
Voimassaolo: 07.03.2002 - jatkuva

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus
Sopijapuolet: Ylioppilastutkintolautakunta, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 -31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano- ja neuvottelumääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 23.01.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 - 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano ja neuvottelumääräyksiin sekä 1.9.2015 antamiin sopimuskauden 2014-2017 toisen jakson palkkaratkaisun toimeenpanomääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 21.10.2015
Voimassaolo: 01.02.2016 - 31.01.2017


Opintotuen muutoksenhakulautakunta (VES 297051)

Hallinnonalan tarkentava virkaehtosopimus lomarahan maksuajankohdan siirtämisestä
Sopijapuolet: Opintotuen muutoksenhakulautakunta, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry
Allekirjoituspäivä: 20.04.2016
Voimassaolo: 01.05.2016-30.09.2016 (jatkuva)

Hallinnonalan tarkentava virkaehtosopimus
Liite: Sopimusmääräykset (linkki määräyksiin)
Sopijapuolet: Opintotuen muutoksenhakulautakunta, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry
Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano- ja neuvottelumääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 22.01.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano ja neuvottelumääräyksiin sekä 1.9.2015 antamiin sopimuskauden 2014–2017 toisen jakson palkkaratkaisun toimeenpanomääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 22.10.2015
Voimassaolo: 01.02.2016 – 31.010.2017


Taiteen edistämiskeskus (VES 299151)


Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus
Sopijapuolet: Taiteen edistämiskeskus, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioista 
Sopijapuolet: Taiteen edistämiskeskus, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano- ja neuvottelumääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 21.01.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano ja neuvottelumääräyksiin sekä 1.9.2015 antamiin sopimuskauden 2014–2017 toisen jakson palkkaratkaisun toimeenpanomääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 26.10.2015
Voimassaolo: 01.02.2016 – 31.01.2017Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (VES 299551)


Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus 
Liite: Palkkausjärjestelmäkäsikirja 
Sopijapuolet: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioista
Sopijapuolet: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano- ja neuvottelumääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 23.01.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano ja neuvottelumääräyksiin sekä 1.9.2015 antamiin sopimuskauden 2014–2017 toisen jakson palkkaratkaisun toimeenpanomääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 23.10.2015
Voimassaolo: 01.02.2016 – 31.01.2017


Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen palkkausjärjestelmästä on valmisteilla.

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano ja neuvottelumääräyksiin sekä 1.9.2015 antamiin sopimuskauden 2014–2017 toisen jakson palkkaratkaisun toimeenpanomääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 21.09.2015
Voimassaolo: 01.02.2016 – 31.01.2017


Näkövammaisten kirjasto (VES 299451)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus 
Sopijapuolet: Celia näkövammaisten kirjasto, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano- ja neuvottelumääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 13.02.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano ja neuvottelumääräyksiin sekä 1.9.2015 antamiin sopimuskauden 2014–2017 toisen jakson palkkaratkaisun toimeenpanomääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 22.10.2015
Voimassaolo: 01.02.2016 – 31.01.2017


Varastokirjasto (VES 298351)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus lomarahan maksuajankohdan siirtämisestä
Sopijapuolet: Varastokirjasto, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspäivä: 19.04.2016
Voimassaolo: 01.05.2016-30.09.2016 (jatkuva) 

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus 
Liite: Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottaminen Varastokirjastossa 
Liite: Henkilökohtainen palkanosa 
Sopijapuolet: Varastokirjasto, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Hallinnonalan tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioista
Sopijapuolet: Varastokirjasto, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspäivä: 01.04.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano- ja neuvottelumääräyksiin 
Allekirjoituspäivä: 24.01.2014
Voimassaolo: 01.04.2014 – 31.01.2017

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin toimeenpano ja neuvottelumääräyksiin sekä 1.9.2015 antamiin sopimuskauden 2014–2017 toisen jakson palkkaratkaisun toimeenpanomääräyksiin
Allekirjoituspäivä: 22.10.2015
Voimassaolo: 01.02.2016 – 31.07.2017

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES -asiakirjat Netra / VES/TES

Keskustason virka- ja työehtosopimukset VM

Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Hallinnonala Virka- ja työehtosopimukset