Etusivu Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö ja hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan ministeriön toimialaan kuuluvat

  • tiede, koulutus ja lasten päivähoito
  • taide, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö
  • arkisto-, museo- ja yleinen kirjastotoimi
  • evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat
  • opintotuki
  • tekijänoikeus

Hallituksen työnjaossa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvista asioista

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Ministeriö ohjaa ja toteuttaa hallitusohjelmassa sovittuja toimia hallinnonalallaan. Keskeisiä keinoja työssä ovat

  • strategiset linjaukset
  • lainsäädäntö
  • budjettivarojen jako
  • toimialan tulos- ja informaatio-ohjaus.

Ministeriössä valmistellaan valtioneuvostolle ja eduskunnalle hallinnonalaa koskevat lait, asetukset ja päätökset. Niiden lisäksi ministeriö voi antaa päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita.

Ministeriö valmistelee toimialaansa liittyvän valtion talousarvion ja muita taloussuunnittelun liittyviä asioita. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa määrärahoja valtion laitoksille sekä myöntää valtionosuuksia tai -avustuksia kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille yhteisöille. Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden pohjalta ministeriö neuvottelee virastojen ja laitosten tulostavoitteet.

Lisäksi ministeriö käsittelee ja ratkaisee hallinto­asioita ja valmistelee asioita valtioneuvoston ratkaistavaksi.

Toimialansa EU-asioita ministeriö hoitaa osallistumalla valmisteluun ja päätöksentekoon EU:n toimielimissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu myös kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen toimintaan, pohjoismaiseen yhteistyöhön, lähialueyhteistyöhön ja alansa kahdenväliseen yhteistyöhön.

Ministeriön ja toimialan arvot

Ministeriön näkemyksen mukaan sivistyksen toimialat - koulutus, tiede, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö - muodostavat keskeisen vastuualueen suomalaisessa yhteiskunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.

Toimialan yhteisinä arvoina korostuvat sivistys, hyvinvointi, demokratia ja luovuus, joita ministeriö edistää toimillaan. Ministeriön toiminnan keskeiset arvot ovat asiantuntijuus, vastuullisuus, avoimuus ja yhteistyö sekä tulevaisuuteen suuntautuneisuus.

Ministeriön toimialan kehittämistä linjataan strategisen suunnittelun ja erilaisten toimenpide- ja kehittämisohjelmien avulla.

Etusivu Ministeriö ja hallinnonala