Etusivu Ministeriö

Tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnasta

Tämän sivun linkkien kautta voit tutustua opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatioon, toimintaan ja talouteen.

Ministeriö ja hallinnonala

Osuudessa esitellään ministerit ja ministeriön organisaatio sekä kerrotaan ministeriön hallinnonalasta ja asiantuntijaelimistä. Lisäksi osuuteen on koottu tietoa mm. ministeriön historiasta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tunnuksen käytöstä. Lue lisää

Lainsäädäntö

Lainsäädäntö-osuuteen on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaa koskevat keskeiset lait ja asetukset sekä tietoja ministeriössä valmistelussa olevasta lainsäädännöstä.

Lue lisää

Linjaukset ja rahoitus

Linjaukset ja rahoitus -osuudessa kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriön keinoista kehittää ja ohjata koulutusta, tiedettä, kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä sekä muuta toimialaan liittyvää toimintaa. Osuuteen on koottu tietoja mm. strategioista, linjauksista ja ohjelmista sekä talousarvioon, tulosohjaukseen, valtionosuuksiin ja veikkausvoittovaroihin liittyvää tietoa ja asiakirjoja.

Lue lisää

Avustukset

Avustukset -osuuteen on koottu aiheittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavat avustukset sekä tietoja ministeriön myöntämistä palkinnoista. Hakuohjeet ja -lomakkeet sekä tietoja myönnetyistä avustuksista löytyy kunkin avustuksen yhteydestä.

Lue lisää

EU-asiat

EU-asiat -osuudessa kerrotaan EU-asioiden valmistelusta Suomessa ja EU:n toimielimissä sekä siihen liittyvästä päätöksenteosta ja esitellään opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan liittyvät EU-ohjelmat ja rakennerahastotoiminta. EU-yhteistyötä käsitellään tarkemmin toimialoittain. 
Lue lisää

Kansainväliset asiat

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee toimialaansa kuuluvat linjaukset ja sopimukset kansainvälisten järjestöjen, neuvostojen ja muiden organisaatioiden yhteistyötä varten. Osuudessa kerrotaan mm. YK:n ja sen järjestöjen toiminnasta, alueellisista yhteistyöjärjestöistä sekä erilaisiin haasteisiin ja teemoihin liittyvien ohjelmien ja aloitteiden toteuttamisesta. Yhteistyötä esitellään toimialoittain.

Lue lisää

Yhteystiedot ja asiointi

Asiointi-osuuteen on koottu tietoa asioiden käsittelystä ministeriössä sekä asiointiin liittyvistä palveluista. Sivulle on koottu myös ministeriön yleiset yhteystiedot. Ministeriön työntekijöiden tarkemmat yhteystiedot löytyvät Tehtävät ja henkilöt -hakemistosta.

Lue lisää