Etusivu Linjaukset ja rahoitus Toiminta- ja taloussuunnittelu

Toiminta- ja taloussuunnittelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) ja talousarvioehdotuksen laadinnasta sekä talousarvion toteuttamisesta ja soveltamisesta.

Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoituksena on tuottaa tietoa hallituksen talouspolitiikan toteuttamista ja toteutuksen valvontaa varten sekä varmistaa hallituksen antamien toimintalinjojen huomioon ottaminen hallinnonalan sisäisessä ohjauksessa.

Toiminta- ja taloussuunnittelun suunnitelmakausi on useamman vuoden mittainen. Eduskunnassa hyväksyttävä talousarvio koskee seuraavaa vuotta ja mahdolliset lisätalousarviot kuluvaa vuotta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa hallinnonalan suunnitelmia

Toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadintaa ohjaavat säädösten lisäksi hallituksen antamat menokehykset ja muut määräykset. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on kohdentaa euromääräiset kehykset ja muut määräykset alaiselleen hallinnolle sekä ohjata hallinnonalan virastojen ja laitosten suunnittelua.

Talousarvioesityksessä esitettyjen alustavien tulostavoitteiden konkretisoimiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö käy alaistensa virastojen ja laitosten kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan seuraavan vuoden tavoitteista ja tehtävistä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden pohjalta. Tulosohjauksella ja tavoitteiden asettamisella edistetään keskeisiä tavoitteita, jotka on asetettu hallitusohjelmassa, toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä strategisissa erillisohjelmissa.

Tulossopimuksen, pöytäkirjan tai vastaavan opetus- ja kulttuuriministeriö laatii noin 80:n järjestön kanssa.

Ministeriön alaisuudessa toimivat valtion omistamat veikkaus- ja raha-arpajaistoimintaa harjoittava Veikkaus Oy ja tieteelliseen laskentaan ja tietoliikenteeseen erikoistunut CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Tuloksista raportoidaan

Talousarvion ja tulostavoitteiden toteutumisesta hallitus raportoi eduskunnalle annettavalla valtion tilinpäätöskertomuksella. Valtion tilinpäätös laaditaan varainhoitovuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen julkaisee Valtiokonttori. Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnasta julkaistaan toimintakertomus.

Etusivu Linjaukset ja rahoitus Toiminta- ja taloussuunnittelu