Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus valtion talousarviosta

Valtion keskeisiä välineitä toimintaedellytysten luomisessa ovat talousarvio sekä valtionosuusjärjestelmät. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla myös harkinnanvaraiset valtionavustukset ovat keskeisiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus valtion talousarviosta vuonna 2014 on noin 6,6 miljardia euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle on ominaista valtionapujen suuri määrä. Pääosa valtionavuista on lakisääteisiä ja ne on tarkoitettu mm. toimintaan ja rakennushankkeisiin. Ministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia; joita ovat mm. veikkausvoittovaroista taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle myönnettävät avustukset.

Yksityiskohtaisemmat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriön ja sen hallinnonalan suunnitelmista, menoista ja tuloista löytyvät valtion talousarvioesityksestä. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus on budjetissa koottu pääluokan 29 alle.