Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Eri hallinnonalojen varautuminen sovitetaan yhteen Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Siinä määritellään mm. ne perusasiat, joiden jatkuminen on pystyttävä takaamaan kaikissa olosuhteissa sekä kuvataan eri ministeriöiden varautumisen vastuualueet ja se, mikä taho kriisin sattuessa toimintaa johtaa. Varautumistyön helpottamiseksi strategiassa on esitelty mahdollisia uhkamalleja ja häiriötilanteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osaltaan varautumisesta erityistilanteisiin ja määrittää niihin liittyvät vastuut hallinnonalansa virastoille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan strategiset tehtävät ovat: