Etusivu Linjaukset ja rahoitus Strategiat ja ohjelmat Tasa-arvoasiat ministeriön toimialalla

Tasa-arvoasiat ministeriön toimialalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tehtäväalueillaan. Tavoitteena on, että sukupuolten tasa-arvo näkyisi entistä selvemmin mm. opetus- ja kulttuurihallinnon strategiatyössä, säädösvalmistelussa, taloussuunnittelussa sekä hankkeissa ja ohjelmissa.

Tasa-arvotyötä tehdään eri ministeriöissä ja työtä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriössä toimii työryhmä toiminnallisen tasa-arvon edistämistä varten. 

Sukupuolten tasa-arvoon liittyvää materiaalia opetus- ja kulttuuriministeriön eri toimialueilta on koottu sivun tutustu tarkemmin -osuuteen.

Linjaukset

Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen suomalainen arvo. Siitä säädetään perustuslaissa ja tarkemmin tasa-arvolaissa.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016-2019 kokoaa yhteen hallituksen tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Vuonna 2010 laadittu selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta linjaa tasa-arvopolitiikan suuntia vuoteen 2020 saakka.

Etusivu Linjaukset ja rahoitus Strategiat ja ohjelmat Tasa-arvoasiat ministeriön toimialalla