Etusivu Linjaukset ja rahoitus Strategiat ja ohjelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan strategiat ja ohjelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia suuntaa ministeriön ja toimialan toimintaa vuoteen 2020 saakka. Siinä yhteisenä tahtotilana on, että Suomi on osaamisen, osallistumisen ja luovuuden kärkimaa. Sivistyksen toimialat - koulutus, tiede, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö - muodostavat keskeisen vastuualueen suomalaisessa yhteiskunnassa.


Toimialan strategiset painopisteet ovat:

  • sivistyksen vetovoiman säilyminen
  • yhteiskunnan kilpailukyvyn vahvistaminen
  • alueiden ja elinympäristöjen elinvoimaisuuden tukeminen
  • osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:4

Etusivu Linjaukset ja rahoitus Strategiat ja ohjelmat