Etusivu Linjaukset ja rahoitus Periaatepäätökset ja selonteot

Periaatepäätökset ja selonteot

Periaatepäätökset

Periaatepäätöksellä annetaan valtionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja asioiden valmistelulle. Periaatepäätökset ovat lähinnä poliittisia kannanottoja. Luonteeltaan ne ovat valmistelevia päätöksiä.

Selonteot

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon valtakunnan hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Selonteko lähetetään useimmiten valiokuntaan, jonka mietinnön pohjalta kansanedustajat käsittelevät asiaa.

Katsaukset

Valtioneuvoston kanslialle valmistelemassaan tulevaisuuskatsauksessa opetus- ja kulttuuriministeriö kuvaa hallinnonalan kehitystä ja ongelmia sekä analysoi ratkaisuvaihtoehtoja.

Valtioneuvoston kanslian pyynnöstä valmisteltelemassaan asiakirjassa ministeriö arvioi hallinnonalansa toimintaa ja menorakennetta toiminnan tehostamisen ja uudelleen järjestämisen näkökulmasta

Etusivu Linjaukset ja rahoitus Periaatepäätökset ja selonteot