Etusivu Linjaukset ja rahoitus

Linjaukset ja rahoitus

Linjaukset ja rahoitus -osuudessa kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriön keinoista kehittää ja ohjata koulutusta, tiedettä, kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä sekä muuta toimialaan liittyvää toimintaa.

Ministeriö ohjaa ja toteuttaa hallitusohjelmassa sovittuja toimia hallinnonalallaan. Keskeisiä keinoja työssä ovat strategiset linjaukset, budjettivarojen jako sekä toimialan tulos- ja informaatio-ohjaus sekä lainsäädäntö.

Ministeriö vastaa toimialaansa koskevasta valtion talousarvion valmistelusta ja muusta taloussuunnittelusta. Talousarvio on keskeisin väline valtion resurssiohjauksessa, jonka muita keskeisiä välineitä ovat mm. valtionosuusjärjestelmät.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa Veikkauksen tuotoista kertyvät veikkausvoittovarat taiteelle, urheilulle, tieteelle ja nuorisotyöhön.

Etusivu Linjaukset ja rahoitus