Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Hallinto ja toimijat

Hallinto ja toimijat

Valtio ja kunnat vastaavat yleisten liikuntaedellytysten luomisesta kuten liikuntapaikoista. Liikuntaa järjestäviä liikuntaseuroja on yli 10 000. Terveyttä edistävää liikuntaa, harrasteliikuntaa ja soveltavaa liikuntaa järjestävät kuntien ohella myös liikuntaseurat ja muut järjestöt.

Liikunta-asiat kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriössä opetus- ja kulttuuriministerin toimialaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen liikunnan vastuualue vastaa liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä valtionhallinnossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä toimii valtioneuvoston asettama valtion liikuntaneuvosto jaostoineen. Liikunnan aluehallinnon tehtävistä vastaavat aluehallintovirastot, joiden asiantuntijaeliminä ovat alueelliset liikuntaneuvostot. Kunnat luovat edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Hallinto ja toimijat