Etusivu Liikunta Kuntien liikuntatoimi

Kuntien liikuntatoimi

Liikuntalain mukaan kuntien tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle:

  • järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen
  • tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta
  • rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja

Kunnat ovat merkittäviä liikuntapalvelujen tuottajia ja toimintaedellytysten luojia. Kunnat ylläpitävät liikuntapalveluja vuosittain yli 800 miljoonalla eurolla. Kuntien liikuntatoimessa työskentelee noin 5000 ihmistä. Liikuntapaikkoja on yli 33000, joista kuntien omistamia ja ylläpitämiä on noin 70-80 prosenttia. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kuntien liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjausta harkinnanvaraisilla avustuksilla.

Kunnat saavat liikuntatoiminnan käyttökustannuksiin asukasluvun mukaan valtionosuutta valtion talousarviossa määritellyn yksikköhinnan mukaisesti. Kuntien liikuntatoiminnan valtionosuudet maksetaan veikkausvoittovaroista valtion urheilubudjetista.

Liikuntatoimi on osassa kuntia yhdistetty sivistystoimen alaisuuteen yhdessä kulttuuri- ja nuorisotoimen kanssa. Kuntien lisäksi liikunnasta vastaavat paikallistasolla urheiluseurat. Seurojen kuulemista ja osallisuutta seuratoimintaa koskevissa asioissa on joissakin kunnissa lisätty peustamalla seuraparlamentteja, jotka ovat liikuntaseurojen yhteistyöelimiä. Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa, mutta joka toimii vuorovaikutuksessa kunnan liikuntatoimen kanssa.

Etusivu Liikunta Kuntien liikuntatoimi