Sukupuolten välinen tasa-arvo liikunnassa

Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnassa ja liikuntapolitiikassa. Siitä säädetään perustuslaissa, tasa-arvolaissa ja liikuntalaissa.
 
Keskeisiä liikunnan tasa-arvoteemoja ovat päätöksenteko ja johtaminen, liikuntaan osallistuminen, valmennus, huippu-urheilu, koulutus, medianäkyvyys, liikunnan talous, seksuaalinen häirintä ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista liikuntapolitiikan eri osa-alueilla sekä seuraa alansa tasa-arvotilannetta.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain Piikkarit-palkinnon sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämiseksi.
 
Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo (aiemmin Suomen Liikunta ja Urheilu SLU), toimii kansallisen liikunta-alan tasa-arvotyön käytännön koordinoija. Se on muun muassa järjestänyt alan seminaareja ja konferensseja, toteuttanut mentorointiohjelmia, tuottanut tilastoselvityksiä ja muita julkaisuja aiheesta sekä vastannut LiikunNaiset-verkoston toiminnasta.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee yhteistyössä Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin kanssa noin viiden vuoden välein raportin sukupuolten tasa-arvon nykytilasta ja muutoksista suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Vuoden 2011 raportti sekä muuta tietoa liikunnan sukupuolten välisestä tasa-arvosta löytyy tämän sivun oikeasta reunasta.