Erityisliikunta

Arviolta yli miljoona suomalaista kuuluu liikunnan erityisryhmiin korkean iän, sairauden tai vamman vuoksi. Osalle heistä on mahdollista käyttää yleisiä liikunta­palveluja, osa tarvitsee kohderyhmän tarpeet huomioivaa erityisliikuntaa.

Erityisryhmien liikunta tai soveltava liikunta on enimmäkseen tavallista terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä selviytyä arjesta mahdollisimman itsenäisesti.

Esteetöntä tai soveltavaa liikuntaa järjestettäessä mm. liikuntatilojen ja -ympäristöjen kuten uimahallien, kuntosalien, koulujen liikuntasalien ja luontoliikunta­paikkojen esteettömyyteen kiinnitetään huomiota.

Erityisryhmien liikuntaa järjestävät kunnat, erityisryhmien liikuntajärjestöt, sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset ja koulut. Yhteistyötä ne tekevät mm. lajiliittojen ja urheiluseurojen kanssa.