Kansainvälinen yhteistyö liikunta-asioissa UNESCO:ssa ja YK:ssa

Suomi osallistuu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCO:n urheilun ja liikuntakasvatusalan yhteistyöhön, jotka ovat kuuluneet UNESCOn ohjelmaan vuodesta 1952.
UNESCO-yhteistyössä käsitellään mm. liikuntakasvatuksen maailmanlaajuisia kehitystarpeita, tasa-arvokysymyksiä ja urheilun eettisyyttä. 

UNESCO on merkittävä hallitustenvälisen antidopingyhteistyön järjestö 1.2.2007 voimaanastuneen kansainvälisen dopinginvastaisen yleissopimuksen myötä. Suomi on ratifioinut sopimuksen. Yleissopimuksen alaista toimintaa valvoo joka toinen vuosi kokoontuva sopimusosapuolten yleiskokous. Suomi tukee sopimuksen toimeenpanoa vapaaehtoisella vuosiavustuksella erityisrahastoon.