Kansainvälinen yhteistyö liikunta-asioissa Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvoston perustehtävä, demokratiakehityksen edistäminen, on kansalaistoimintaan perustuvan liikunnan kannalta erityisen tärkeä toiminta-ala. Hallitusten välisen yhteistyön lisäksi Euroopan neuvosto tarjoaa kanavan hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyölle urheilun alalla.

Yhteistyön pohjana ovat:


• Eurooppalainen urheilun peruskirja (European Sports Charter, 1975/1992)
• Dopingin vastainen yleissopimus ja lisäpöytäkirja (1990) sekä
• Eurooppalainen yleissopimus katsojien väkivallasta ja epäsopivasta käyttäytymisestä urheilutilaisuuksissa (1985)
• Urheilun laajennettu osittaissopimus (EPAS) (2007)


Suomi osallistuu aktiivisesti liikuntasektorin yleissopimusten valvontaryhmien toimintaan.

• dopinginvastaisen yleissopimuksen valvontaryhmä (T-DO)
• sekä katsojien väkivaltaa ja epäsopivaa käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa koskevan yleissopimuksen valvontaryhmä (T-RV).


Urheiluministerien liikuntapoliittinen yhteistyö järjestetään osallistujamaiden erillisrahoituksella toimivalla osittaissopimuksella (EPAS). Osittaissopimuksen kautta myös eurooppalaisten urheilujärjestöjen on mahdollista osallistua järjestön liikuntapoliittiseen yhteistyöhön. Suomella on edustaja EPAS:in hallituksessa v. 2011-2015.

Euroopan neuvostolla on tärkeä rooli Euroopan kantojen koordinoinnissa suhteessa Maailman anti-dopingtoimisto WADA:an. Euroopan WADA-koordinaatiofoorumi CAHAMA käsittelee Euroopan kantoja WADA:n hallituksessa ja hallintoneuvostossa käsiteltäviin asioihin. EU-maiden osalta CAHAMA:n käsittelyä edeltää erillinen EU-koordinaatio niiden asioiden osalta, jotka kuuluvat EU:n toimivaltaan.