Etusivu Liikunta Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö liikunta-asioissa

Suomen tavoitteena on vaikuttaa kansainväliseen liikuntapolitiikkaan suomalaisen liikunnan ja urheilun kannalta merkittävien asioiden edistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu eri maiden kahdenväliseen ja monenkeskiseen hallitusten yhteistyöhön, pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä EU-yhteistyöhön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää myös valtionavustuksia liikunta-alan yhteisöille kansainväliseen toimintaan. Kansainvälisiä liikuntatieteellisiä kongresseja koskevia valtionavustuksia voi hakea Tieteellisten seurain valtuuskunnalta.

Liikunnan alalla merkittäviä yhteistyöjärjestöjä ja -organisaatioita ovat Euroopan neuvosto, Euroopan unioni ja UNESCO. Pohjoismainen yhteistyö liikunnan alalla on epävirallista.

Yhteistyössä painottuvat mm. urheilun integriteetin vahvistaminen, kansalaistoiminnan edellytysten vahvistaminen, lainsäädännön ja hallinnon kehittäminen, laaja-alaisen tasa-arvon edistäminen, antidoping-toiminta, yleisöväkivallan torjunta sekä urheilijoiden asemaan liittyvät kysymykset.

Suomen ja eri maiden välinen ns. kahdenvälinen yhteistyö perustuu kulttuurivaihtosopimuksiin tai muihin yhteistyöjärjestelyihin ja on pääosin tarveharkintaista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii tukemaan ensisijaisesti liikunnan alan toimijoiden suoria kahdenvälisiä yhteyksiä.

Etusivu Liikunta Kansainvälinen yhteistyö