Etusivu Liikunta Huippu-urheilu

Huippu-urheilu

Huippu-urheilulla tarkoitetaan määrätietoista kansainväliseen menestykseen tähtäävää, eettisesti kestävää yksilö- ja joukkue­urheilua.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on edistää osaltaan kilpa- ja huippu-urheilua ja luoda sille menestymisen edellytyksiä. Valtio ei tue taloudellista voittoa tavoittelevaa ammattilaisurheilua.

Huippu-urheilua kehittämiskeinoja ovat mm.

  • valmennuksen tehostaminen
  • valmentajakoulutus
  • urheilijoiden henkilökohtaiset tuet
  • antidopingtoiminta
  • huippu-urheilun koordinaatio

Huippu-urheilun toimijat

Huippu-urheilu rakentuu kansalais­toiminnalle. Paikalliset urheiluseurat vastaavat lasten ja nuorten liikunta­harrastusten järjestämisestä ja ohjauksesta. Lajiliitot vastaavat oman lajinsa huippu-urheilun kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Suomen Olympiakomitea vastaa monista huippu-urheilun asiantuntija-, koordinaatio- ja edunvalvontatehtävistä. Vammaishuippu-urheilun asiantuntija-, koordinaatio-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävistä vastaa Suomen Paralympiakomitea.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU vastaa osaltaan kilpa- ja huippu-urheilun soveltavasta tutkimus- ja kehitystyöstä sekä tutkimustiedon välityksestä.

Antidopingtoimintaa koordinoi ja dopingtestit toteuttaa Suomen Antidopingtoimikunta.

Valmennus ja olosuhteet

Huippu-urheilijan harjoittelun suunnittelu, ohjaaminen ja seuranta vaativat ammattimaista sitoutumista valmentamiseen. Ammattivalmentajien työmahdollisuuksien ja ammattitaidon lisääminen on valmennusjärjestelmän keskeisiä tavoitteita.

Valmennusolosuhteita kehitetään mm. urheiluopistoissa ja liikuntapaikkarakentamisella ja valmennuksessa hyödynnetään liikuntatieteellistä tutkimusta.

Urheilija-apurahat valmentautumiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien urheilija-apurahojen avulla pyritään turvaamaan urheilijan mahdollisuus täysipainoiseen harjoitteluun.

Myönnetyistä urheilija-apurahoista kerrotaan opetusministeriön tiedotteissa.

2015 talvi  kesä I 2014 talvi  kesä I 2013  talvi kesä I  2012 talvi kesä I 2011: talvi  kesä I 2010: talvi kesä

2009 | 2008 | 2007 | 2006 I 2005 I 2004 I 2003 I 2002 I 2001 I 2000


Kansainväliset arvokisat

Suomi on toiminut useiden merkittävien arvokisojen isäntämaana. Arvokisojen järjestäminen edellyttää mm. kansainväliset kriteerit täyttäviä suorituspaikkoja.

Kansainvälisiä suurtapahtumia varten opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee strategiaa, jossa määritellään mm. mitä yhteiskunnan toimenpiteitä kansainvälisten suurtapahtumien järjestäminen Suomessa edellyttää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää hakemuksesta Suomessa järjestettäville kansainvälisille arvokilpailuille kumppanuusavustusta.

Etusivu Liikunta Huippu-urheilu