Etusivu Liikunta Antidopingtyö

Antidopingtyö

Dopingvalvonnan tarkoituksena on estää urheilijoiden terveydelle vaarallisten sekä suorituskykyä parantavien aineiden tai menetelmien käyttö. Se turvaa urheilijoiden oikeuden puhtaaseen kilpailuun ja puolustaa urheilun oikeudenmukaisuutta.

Antidopingtoiminnan edistämisestä ja tukemisesta Suomessa vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee, seuraa ja auttaa kehittämään antidopingtyötä ja säätelee valtionavun korotuksin ja tarvittaessa leikkauksin liikuntajärjestöjen antidopingtoiminnan kehittämistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lääkelakiin liittyvästä säädöstyöstä ja oikeusministeriö rikoslain kehittämisestä.

Antidopingtoimikunta

Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) tehtävänä on edistää dopingin vastaista toimintaa sekä vastata valvonnasta Suomessa kansainväliset sopimukset huomioiden. ADT vastaa mm. dopingtestauksesta.

Urheilijat ovat velvollisia noudattamaan ADT:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä, lajiliiton ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä olympiakisoissa Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset

Dopingrikkomukseen syyllistyneelle urheilijalla tai muulle henkilölle määrätään seuraamus Suomen antidoping­säännöstön, kansallisen lajiliiton ja kansainvälisen lajiliiton säännöstöjen mukaisesti.

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena kilpailutuloksen mitätöinti, urheilutapahtuman tulosten hylkääminen, urheilun toimintakielto tai kirjallinen varoitus.

Rikoslain perusteella dopingaineiden laiton valmistaminen, maahantuonti, levittäminen ja hallussapito levittämistarkoituksessa ovat dopingrikoksia. Törkeänä doping­rikoksena voidaan pitää dopingaineiden luovuttamista alaikäisille. Dopingrikoksesta tuomitaan rangaistukseksi sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Törkeästä doping­rikoksesta maksimirangaistus on neljä vuotta vankeutta.

Kansainvälinen antidopingyhteistyö

Kansainvälisellä toiminnalla pyritään yhtenäistämään eri maiden ja organisaatioiden sääntöjä ja käytäntöjä, kehittämään dopingtestauksen laatua sekä edistämään koulutusta ja viestintää.

Suomi osallistuu antidopingyhteistyöhön Unescon ja Maailman antidopingtoimisto WADA:n (World Antiodoping Agency) piirissä. Suomi on ratifioinut kansainvälisen dopingin vastaisen sopimuksen (International Convention against Doping in Sport 2005).

Suomi on sitoutunut yhteistyöhön myös Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen velvoittamana (The Anti-Doping Convention: an instrument of international co-operation). Sopimuksessa on tavoitteet valtioille ja urheilujärjestöille antidopingtyön kehittämiseksi.

Yleissopimuksen toimeenpanoa seuraa Euroopan neuvoston Antidoping­seurantaryhmä (T-DO). Antidopingtyö on osa myös Euroopan unionin puitteissa tehtävää urheilualan yhteistyötä. 

Etusivu Liikunta Antidopingtyö