Etusivu Lainsäädäntö

Lainsäädäntö

Lainsäädäntö-osuudessa kerrotaan

  • ministeriössä valmistelussa olevasta lainsäädännöstä 
  • opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaa koskevista laeista ja asetuksista

Voimassa ja vireillä olevat keskeiset säädökset on koottu sivuille aiheittain: koulutus, tiede, kulttuuri, tekijänoikeus, liikunta, nuoriso, kirkollisasiat ja kirjastot.

Ministeriö valmistelee toimialaansa kuuluvat lait eduskunnan päätöksentekoa varten hallituksen esityksinä (HE). Hallituksen esitykset käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa, jonka jälkeen ne ovat julkisia.

Eduskunnalle annetut hallituksen esitykset löytyvät valtion säädöstietopankki Finlexistä. Käsittelyä voi seurata eduskunnan verkkosivuilta.

Hyväksytyt lait julkaistaan säädöstietopankin sähköisessä säädöskokoelmassa ja voimaan tulonsa jälkeen ajantasaisten säädösten, alkuperäisten säädösten ja säädösmuutosten kokoelmissa.

Etusivu Lainsäädäntö