Tanssitaide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee tanssiesitysten valmistamista ja niiden esittämistä myöntämällä valtionosuutta tai harkinnanvaraista avustusta. Tavoitteena on esitysten korkean laadun, palveluiden saatavuuden ja alan harrastustoiminnan edistäminen.

Ammattitoiminta
Tukea saavat kansallinen taidelaitos, valtionosuusteatterit sekä ns. vapaa ammattilaiskenttä. 

Suomen Kansallisbaletille osoitetaan harkinnanvaraista valtionavustusta osana Suomen Kansallisoopperan avustusta. Suomen Kansallisbaletti osana Suomen Kansallisoopperaa on kansallinen taidelaitos, joka on erityisasemassa valtion tuen suhteen. 

Valtionosuutta saavien teattereiden verkostossa on 10 tanssiteatteria. Valtionosuuksia säätelee laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja teatteri- ja orkesterilaki (730/1992). Rahoitus perustuu laskennallisiin henkilötyövuosiin. Valtion osuus teattereiden rahoituksesta on noin kolmannes. Myös kunnat rahoittavat toiminnasta noin kolmanneksen.

Ns. vapaata ammattilaiskenttää tuetaan harkinnanvaraisilla toiminta- ja kohdeavustuksilla, joita myöntää valtion sirkus- ja tanssitaidetoimikunta. Vapaa kenttä tarkoittaa ammattitaiteilijoista koostuvaa tuotantoareenaa, jonka toimijat eivät ole valtionosuusjärjestelmän piirissä. Toimijoita ovat mm. rekisteröidyt ammattilaisryhmät, yksittäiset työryhmät, tuotantotalot sekä freelancetaiteilijat.

Järjestö- ja harrastustoiminta
Tanssitaiteen alalla toimii useita valtakunnallisia järjestöjä. Ministeriö tukee niiden kulttuuripoliittista toimintaa ja alan tiedotustoiminnasta vastaavaa Tanssin tiedotuskeskusta. Ministeriö tukee myös alan harrastustoimintaa järjestäviä järjestöjä.

Valtion taidehallinto
Tanssitaiteen asiantuntijaelimenä toimii valtion sirkus- ja tanssitaidetoimikunta.