Musiikki

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee musiikkia myöntämällä valtionosuutta tai harkinnanvaraista valtionavustusta orkestereille, yhtyeille, kuoroille ja säveltaiteen valtakunnallisille järjestöille. Tavoitteena on konserttien korkean laadun, palveluiden saatavuuden ja alan harrastustoiminnan edistäminen.

Ammatillinen toiminta

Tukea saavat kansallinen taidelaitos, valtionosuusorkesterit sekä ns. vapaa ammattilaiskenttä.

Suomen Kansallisoopperalle osoitetaan harkinnanvaraista valtionavustusta. Kyseessä on kansallinen taidelaitos, joka on erityisasemassa valtion tuen suhteen. Suomen Kansallisoopperan kuoro on maamme ainoa ammattikuoro.

Valtionosuutta saavien orkestereiden verkosto kattaa koko maan. Orkestereilla on lähes miljoonaa kuulijaa. Valtionosuuksia säätelee laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja teatteri- ja orkesterilaki (730/1992). Rahoitus perustuu laskennallisiin henkilötyövuosiin. Päävastuu orkestereiden rahoituksesta on niiden ylläpitäjillä eli kunnilla tai yksityisillä tahoilla. Valtion osuus rahoituksesta on noin kolmannes.

Ns. vapaata ammattilaiskenttää tuetaan harkinnanvaraisilla toiminta- ja kohdeavustuksilla, joita myöntää valtion musiikkitoimikunta. Musiikin vapaalla kentällä tarkoitetaan ammattimuusikoista koostuvia orkestereita, kuoroja ja yhtyeitä, jotka eivät ole valtionosuusjärjestelmän piirissä. Vapaaseen kenttään luetaan mukaan myös yksittäiset freelancemuusikot.

Vapaan kentän konserttitoimintaa tuetaan Musiikin edistämissäätiö (MES) kautta jaettavan ns. VAKA klubi- ja kiertuetuen avulla.

Järjestö- ja harrastus- ja tiedotustoiminta

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee musiikkia tai sen harrastamista edistävien valtakunnallisten järjestöjen toimintaa. Tukea saavat myös eri musiikin aloihin tai instrumentteihin erikoistuneet musiikki-instituutit ja alan kansainvälisestä tiedotustoiminnasta vastaava Music Finland.  Valtionavustuksen saajiin kuuluu myös Konserttikeskus, joka järjestää vuosittain suuren määrän lasten- ja koululaiskonsertteja.

Valtion taidehallinto

Musiikkia koskevat asiat käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston taiteen vastuualueella.

Musiikin asiantuntijaelimenä toimii valtion musiikkitoimikunta.