Rakennustaide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee rakennustaiteen valtakunnallisia järjestöjä myöntämällä niiden toimintaan harkinnanvaraista valtionavustusta.

Rakennustaiteen asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä oleva valtion arkkitehtuuri- muotoilu- ja ympäristötaidetoimikunta, jonka yhteydessä toimii arkkitehtuurijaosto. Toimikunta jakaa vertaisarviointiin perustuen apurahoja ja palkintoja. Taiteen edistämiskeskus jakaa harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennustaiteen yhteisöille.

Rakennustaidetta tuetaan myös myöntämällä valtionosuutta ja harkinnanvaraista valtionavustusta alan museoille.

Valtion arkkitehtuuripolitiikan tavoite on tukea hyvän rakennetun ympäristön syntyä ja vaalimista. Vuonna 2013 perustettiin arkkitehtuurin tiedotuskeskus ARCHINFO, jota ylläpitää Arkkitehtuurikeskus ry. Yhdistyksen perustajajäseniä olivat Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö, Alvar Aalto -säätiö, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Rakennustietosäätiö RTS. Tiedotuskeskus tuottaa ja välittää tietoa arkkitehtuurista ja rakennetun ympäristön laadun vaikutuksesta hyvinvointiin. Tavoitteena on vahvistaa alan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. ARCHINFOn toimintaan kuuluvat myös arkkitehtuuripolitiikka ja arkkitehtuurikasvatus.

Rakennustaidetta koskevat asiat käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston taiteen vastuualueella. Kulttuurin vastuualueella käsitellään alan museoita koskevat asiat.