Valokuvataide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valokuvataiteen valtakunnallisia järjestöjä myöntämällä niiden toimintaan harkinnanvaraista valtionavustusta. Suurin tuen saaja on Valokuvataiteilijoiden Liitto ry.

Valokuvataiteen asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä oleva valtion valokuvataidetoimikunta. Se jakaa vertaisarviointiin perustuen apurahoja ja palkintoja. Taiteen edistämiskeskus jakaa harkinnanvaraisia valtionavustuksia valokuvataiteen yhteisöille, muun muassa alueellisille valokuvakeskuksille. Myös Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimiva kuvataiteen näyttöapurahalautakunta jakaa apurahoja valokuvataiteilijoille.

Visuaalisen taiteen keskus Frame edistää kansainvälistä yhteistyötä sekä lisää vuorovaikutusta suomalaisten ja kansainvälisten instituutioiden ja visuaalisen taiteen ammattilaisten välillä. Frame toimii myös visuaalisen taiteen tiedotuskeskuksena.

Valokuvataidetta tuetaan myös myöntämällä valtionosuutta ja harkinnanvaraista valtionavustusta alan museoille.

Valokuvataidetta koskevat asiat käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston taiteen vastuualueella. Kulttuurin vastuualueella käsitellään alan museoita koskevat asiat.