Sirkustaide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ns. nykysirkusesitysten valmistamista ja niiden esittämistä myöntämällä harkinnanvaraista avustusta. Perinteiseen, teltoissa kiertävään sirkukseen verrattuna nykysirkuksen ryhmien muodostuminen, niiden esitykset ja valmistamistapa sekä esityspaikat vertautuvat teatteriin ja tanssiin. Tukemisen tavoitteena on esitysten korkean laadun, palveluiden saatavuuden ja alan harrastustoiminnan edistäminen.

Ammattiryhmien toiminta
Tukea saa sirkuksen ns. vapaa ammattilaiskenttä. Vapaalla kentällä tarkoitetaan ammattitaiteilijoista koostuvaa tuotantoareenaa, jonka toimijat eivät ole valtionosuusjärjestelmän piirissä. Toimijoita ovat mm. rekisteröidyt sirkusryhmät, yksittäiset työryhmät, tuotantotalot sekä freelancetaiteilijat.

Ammattilaiskenttää tuetaan harkinnanvaraisilla toiminta- ja kohdeavustuksilla, joita myöntää valtion sirkus- ja tanssitaidetoimikunta.

Järjestötoiminta
Sirkustaiteen alalla ei ole tuettavia valtakunnallisia järjestöjä. Ministeriö tukee alan tiedotustoiminnasta vastaavaa Sirkuksen tiedotuskeskusta. 

Valtion taidehallinto
Sirkustaiteen asiantuntijaelimenä valtion taidehallinnossa toimii valtion sirkus- ja tanssitaidetoimikunta.