Sarjakuva

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee sarjakuvataiteen valtakunnallisia järjestöjä myöntämällä niiden toimintaan harkinnanvaraista valtionavustusta.

Sarjakuvataiteen asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä oleva valtion visuaalisen taiteen toimikunta, jonka yhteydessä toimii sarjakuva- ja kuvitustaiteen jaosto. Toimikunta jakaa vertaisarviointiin perustuen apurahoja ja palkintoja. Taiteen edistämiskeskus jakaa harkinnanvaraisia valtionavustuksia sarjakuvataiteen yhteisöille.

Sarjakuvataidetta koskevat asiat käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston taiteen vastuualueella.