Näyttämötaide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee teatteriesitysten valmistamista ja niiden esittämistä myöntämällä valtionosuutta tai harkinnanvaraista avustusta. Tavoitteena on esitysten korkean laadun, palveluiden saatavuuden ja alan harrastustoiminnan edistäminen.

Ammattiteatteritoiminta

Tukea saavat kansallinen taidelaitos, valtionosuusteatterit sekä ns. vapaa ammattilaiskenttä. 

Suomen Kansallisteatterille osoitetaan harkinnanvaraista valtionavustusta. Teatteri on kansallinen taidelaitos, joka on erityisasemassa valtion tuen suhteen.

Valtionosuutta saavien teattereiden verkosto kattaa koko maan. Valtionosuuksia säätelee laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja teatteri- ja orkesterilaki (730/1992). Rahoitus perustuu laskennallisiin henkilötyövuosiin. Valtion osuus rahoituksesta on noin kolmannes. Myös kunnat rahoittavat toiminnasta noin kolmanneksen. 

Ns. vapaata ammattilaiskenttää tuetaan harkinnanvaraisilla toiminta- ja kohdeavustuksilla, joita myöntää Taiteen edistämiskeskus,  valtion näyttämötaidetoimikunta. Vapaa kenttä tarkoittaa ammattitaiteilijoista koostuvaa tuotantoareenaa, jonka toimijat eivät ole valtionosuusjärjestelmän piirissä. Toimijoita ovat mm. rekisteröidyt ammattilaisryhmät, yksittäiset työryhmät, tuotantotalot sekä freelancetaiteilijat. 

Harrastajateatteritoiminta

Harrastajateatteritoimintaa tuetaan osoittamalla määräraha alan valtakunnallisten järjestöjen käyttöön ja jaettavaksi noin 800 jäsennäyttämön käyttöön. 

Järjestötoiminta

Näyttämötaiteen alalla toimii useita valtakunnallisia järjestöjä. Ministeriö tukee niiden kulttuuripoliittista toimintaa ja alan tiedotustoiminnasta vastaavaa Teatterin tiedotuskeskusta.

Valtion taidehallinto

Näyttämötaiteen asiantuntijaelimenä toimii valtion näyttämötaidetoimikunta.