Muotoilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee muotoilun valtakunnallisia järjestöjä myöntämällä niiden toimintaan harkinnanvaraista valtionavustusta. Suurimmat tuen saaja ovat Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry ja visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry.

Muotoilun asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä oleva valtion arkkitehtuuri- muotoilu- ja ympäristötaidetoimikunta, jonka yhteydessä toimii muotoilujaosto. Toimikunta jakaa vertaisarviointiin perustuen apurahoja ja palkintoja. Taiteen edistämiskeskus jakaa harkinnanvaraisia valtionavustuksia muotoilun yhteisöille. Myös Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimiva kuvataiteen näyttöapurahalautakunta jakaa apurahoja taideteollisen alan ammattilaisille.

Muotoilua tuetaan myös myöntämällä valtionosuutta ja harkinnanvaraista valtionavustusta alan museoille.

Kansallinen muotoiluohjelma Muotoile Suomi (2013) valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Ohjelman päätavoite on muotoiluosaamisen vahvistaminen ja parempi hyödyntäminen.

Muotoilua koskevat asiat käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston taiteen vastuualueella. Kulttuurin vastuualueella käsitellään alan museoita koskevat asiat.