Kuvataide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kuvataiteen valtakunnallisia järjestöjä myöntämällä niiden toimintaan harkinnanvaraista valtionavustusta. Tukea saavat muun muassa Suomen Taiteilijaseura ry sekä sen jäsenjärjestöt Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Taidemaalariliitto ry ja Valokuvataiteilijoiden Liitto ry.

Ministeriö on tukenut erityisavustuksin ns. prosenttiperiaatteen edistämistä julkisen rakentamisen yhteydessä. Selvitysten ja pilotointiprojektien perusteella on tarkoitus linjata prosenttiperiaatteen edistämisen pysyvät ja valtakunnalliset käytännöt.

Kuvataiteen asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä oleva valtion kuvataidetoimikunta. Se jakaa vertaisarviointiin perustuen apurahoja ja palkintoja. Taiteen edistämiskeskus jakaa harkinnanvaraisia valtionavustuksia kuvataiteen yhteisöille. Myös Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimiva kuvataiteen näyttöapurahalautakunta jakaa apurahoja kuvataiteilijoille.

Visuaalisen taiteen keskus Frame edistää kansainvälistä yhteistyötä sekä lisää vuorovaikutusta suomalaisten ja kansainvälisten instituutioiden ja visuaalisen taiteen ammattilaisten välillä. Frame toimii myös visuaalisen taiteen tiedotuskeskuksena.

Kuvataidetta tuetaan myös myöntämällä valtionosuutta tai harkinnanvaraista valtionavustusta taidemuseoille. Valtion taidemuseon yhteydessä toimii valtion taideteostoimikunta, joka hankkii taideteoksia valtion omistamiin ja käyttämiin rakennuksiin Suomessa ja ulkomailla. Näin kertyneeseen valtion taidekokoelmaan kuuluu noin 13 000 teosta.

Kuvataidetta koskevat asiat käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuuri- ja  taidepolitiikan osaston taiteen vastuualueella. Kulttuurin vastuualueella käsitellään taidemuseoita ja valtion taideteostoimikuntaa koskevat asiat.