Etusivu Kulttuuri Taiteen ja kulttuurin alat

Taiteen ja kulttuurin alat

Suomen taide- ja kulttuurielämälle on tyypillistä kulttuuri-instituutioiden runsaus ja kulttuurilaitosten verkon kattavuus. Myös niiden yhteistyötä on pyritty kehittämään. Kulttuuritarjontaa on paljon ja kansalaiset osallistuvat aktiivisesti kulttuuripalveluihin. Alalla on myös paljon monipuolista kansalaisjärjestötoimintaa.

Taiteen ja kulttuurin alat -osuudessa kerrotaan tarkemmin eri taiteenalojen toiminnasta ja toimijoista sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnasta kunkin taiteen alan edistämiseksi. Ministeriö on mm. laatinut taiteenalakohtaisia ohjelmia ja linjauksia taiteen edistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtakunnallisia, pääasiassa ammattitaiteilijoiden järjestöjä näiden työssä taiteen edistämiseksi. Kohdeapurahoja, matka-avustuksia, residenssiavustuksia, taitelija-apurahoja ja taiteenalakohtaisia avustuksia myöntävät mm. Taiteen edistämiskeskus, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat.  

Etusivu Kulttuuri Taiteen ja kulttuurin alat