Etusivu Kulttuuri Monikulttuurisuus ja kulttuurin saavutettavuus

Monikulttuurisuus ja kulttuurin saavutettavuus

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on turvata kieli- ja kulttuurivähemmistöjen, vammaisvähemmistön sekä muiden erityisryhmien mahdollisuudet osallistua kulttuuriin ja tuoda tasa-arvoisesti esiin omaa luovuuttaan.

Kulttuurin ja taiteen palvelujen ja tukimuotojen tulee olla kaikkien käytettävissä. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää usein vähemmistöjen tarpeiden erityistä huomioon ottamista palveluita ja tukimuotoja suunniteltaessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii oman toimialansa lainsäädännön valmistelussa yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Ministeriö tukee kulttuuritarjonnan saavutettavuutta parantavia hankkeita ja toimintaa. Tukea myönnetään myös kieli- ja kulttuurivähemmistöjen ja vammaisvähemmistön kulttuuritoimintaan sekä selkokirjallisuuden tuottamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimii valtakunnallinen Näkövammaisten kirjasto Celia, joka palvelee lukemisesteisiä ihmisiä.

Monikulttuurisuuteen ja kulttuurin saavutettavuuteen liittyviä asioita hoidetaan opetus- ja kulttuuriministeriössä eri osastoilla ja vastuualueilla. Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto ottaa ne huomioon mm. toimialansa kehittämisessä, ohjaamisessa ja rahoituksessa. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto vastaa mm. maahanmuuttajien ja erityisryhmien koulutukseen liittyvistä asioista.

Etusivu Kulttuuri Monikulttuurisuus ja kulttuurin saavutettavuus