Etusivu Kulttuuri Lastenkulttuuri Lastenelokuva ja mediakulttuuri

Lastenelokuva ja elokuvakasvatus erityishuomion kohteena

Lastenelokuvan edistäminen on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön painopisteenä koko 2000-luvun ajan. Tavoitteena on lisätä lasten- ja nuortenelokuvien ja elokuvakulttuurin näkyvyyttä ja arvostusta sekä esim. koulujen ja elokuvakulttuuri yhteistyötä. On myös tärkeää, että mediassa tarjotaan lapsille ja nuorille laadukkaita sisältöjä.

Elokuvan tuotantotukea tulee suunnata riittävästi lastenelokuvien tuotantoon. Suomen elokuvasäätiöllä, jonka tehtävänä on kotimaisen elokuva- ja videotuotannon sekä jakelun edistäminen, on käytettävänään erityinen määräraha lasten- ja nuorten elokuvien tuotantoon sekä esitys- ja levitystoimintaan.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Elokuva-polku tarjoaa kouluille mahdollisuuden käyttää elokuvanäytteitä omassa opetuksessaan.

Mediakulttuuri, -lukutaito ja -kasvatus

Mediakasvatus ja medialukutaito ovat avainasemassa median sisältöjen ymmärtämisessä ja valinnassa sekä mediakulttuuriin osallistumisessa. Medialukutaidon osa-alueita ovat luovat ja esteettiset taidot, vuorovaikutustaidot, kriittiset tulkintataidot ja turvataidot.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Mediataitokoulu.fi- sivusto tarjoaa tietoa, tutkimusta ja tehtäviä mediakasvatuksesta ja median ilmiöistä. Palvelun tavoitteena on kehittää mediataitoja sekä vahvistaa valmiuksia mediakasvatukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapset ja media -kokonaisuudessa tuetaan mediakasvatuksen valtakunnallista kehittämistä mm. kirjastoissa, päiväkodeissa, esi- ja alkuopetuksessa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa. Tarkoituksena on edistää mediakasvatusta sekä kehittää lasten medialukutaitoa ja lapsille turvallisen mediaympäristön edellytyksiä.

Mediakulttuurin ja -kasvatuksen järjestöjä

Koulukinoyhdistys tarjoaa kouluille ja luokille mahdollisuuksia käydä elokuvissa koulupäivän aikana. Perusajatuksena on että mahdollisimman moni lapsi näkisi elokuvan ja voisi käsitellä näkemäänsä jälkikäteen.

Koulukino ylläpitää Kelaamo -nimistä verkkoyhteisöä nuorille elokuvantekijöille. 

Media-avain on puolestaan verkkopalvelu, jonka avulla 4–15-vuotiaiden vanhemmat voivat etsiä lapsilleen sopivia elokuvia. Koulukinon nettipalvelu opastaa löytämään parhaiten ikään sopivan elokuvan sen sisältöä arvioimalla ja kiinnittämällä huomiota myönteiseen sisältöön kuten hyviin roolimalleihin, onnistumisen kokemuksiin ja ajatuksia herättäviin tarinoihin.

Mediakasvatuskeskus Metka on pedagogisesti suuntautunut valtakunnallinen mediakasvatusyhdistys, joka kouluttaa lapsia, nuoria ja heidän kanssaan työskenteleviä, erityisesti opettajia.

Mediakasvatusseura edistää valtakunnallisesti mediakasvatuksen käytäntöjä ja tutkimusta Suomessa. Opetusministeriön tukema Mediakasvatus.fi –portaali on sivusto lasten, nuorten ja median kanssa työskenteleville ammattilaisille, opettajille, tutkijoille ja vanhemmille. Se tarjoaa tietoa ja tiedottaa alan tutkimuksesta, koulutuksesta ja oppimateriaaleista.

Useat alueelliset elokuvakeskukset toimivat aktiivisesti mediakasvatuksen parissa. Lisäksi esimerkiksi Oulun elokuvakeskus järjestää vuosittain lasten kansainvälisen elokuvafestivaalin ja Pirkanmaan elokuvakeskus kansainvälisen lasten ja nuorten videotapahtuman Videotivolin.

Etusivu Kulttuuri Lastenkulttuuri Lastenelokuva ja mediakulttuuri